Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ШИЛЭН ДАНС

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

БУСАД

АВЛИГА ИЛ ТОД ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Avliga-plan-2023.pdf

×
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах