Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ВИДЕО МЭДЭЭ

“ЁС ЗҮЙ, ХАНДЛАГА ЗӨВТЭЙ ТӨРИЙН АЛБА” сарын аян Баянхонгор аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж буй “ЁС ЗҮЙ, ХАНДЛАГА ЗӨВТЭЙ ТӨРИЙН АЛБА” сарын аяны хүрээнд С.Рэнцэндагва даргатай Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтсээс төрийн албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх чиглэлээр хийсэн ажлаа танилцуулж байна.