Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

АЛБАН ТАТВАРУУД

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ДАХИН АВАХ

Тоон гарын үсгээ гээсэн эсвэл эвдэрсэн тохиолдолд дахин авахдаа өмнө нь тоон гарын үсгийн гэрээ хийсэн хүн нь бичиг баримттайгаа харьяа татварын албан дээр ирж, дахин хуулж авах боломжтой.

  Хуулийн этгээдийн удирдлага, нягтлан бодогч, эрх бүхий этгээд солигдож, тоон гарын үсгээ сольж авахыг хүсвэл хуучин тоон гарын үсгийг устгуулах хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ. Устгасны дараа дээр дурдсан тоон гарын үсэг шинээр авах алхмын дагуу авна.

Та шинээр тоон гарын үсэг авахын тулд:

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах