Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

АЛБАН ТАТВАРУУД

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ШИНЭЭР АВАХ

Тоон гарын үсэг” нь цахим баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэх, өөрчлөхөөс хамгаалах зорилгоор криптограф хувиргалтад оруулж үүсгэсэн цахим гарын үсгийн төрөл юм.

Та шинээр тоон гарын үсэг авахын тулд:

ХҮСЭЛТ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ШИНЭЭР АВАХ ХҮСЭЛТ

ХҮСЭЛТ ӨРГӨДӨЛ ГЭРЭЭ БӨГЛӨХ

ИЛГЭЭХ

Цахим хуудас руу Татвар төлөгчийн регистрийн дугаар, нууц үгээр нэвтэрнэ.

Үүний дараа

    • Хүсэлтийг 1 хувь хэвлэн захирлаар гарын үсэг зуруулж, өргөдлийг 1 хувь, гэрээг 2 хувь хэвлэн гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулан
    • Компанийн гэрчилгээний хуулбарыг флашийн хамт
    • Тоон гарын үсэг хэрэглэх эрх бүхий хүн иргэний үнэмлэхний хуулбартайгаа авчирч, өөрийн биеэр ирж авна.

Анхаарах зүйл: Тоон гарын үсэг дээр дарж орох үйлдэл хийх хэрэггүй. Орох боломжгүй, унших мэдээлэл агуулаагүй тул дарснаар алдаа үүсэх магадлалтай.

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах