Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

ТАТВАРЫН ХУУЛИУД

ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ ОЛГОХ АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ УЛИРЛЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ҮНДЭСЛЭН МӨНГӨ УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ

[dflip id="1985"][/dflip]
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах