Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

ХУВЬ ХҮН

ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ АВАХ

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ

ТАТВАРЫГ ТАЙЛАГНАХ, ТӨЛӨХ

ХХОАТ-ЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

АЛБАН ТАТВАРУУД

Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн тодорхойлолт авах

Татварын албанд бүртгэлгүй иргэн өөрийн иргэний харьяаллын дагуу тухайн газрын татварын албандаа хандан тодорхойлолтоо гаргуулж авах боломжтой. Бүртгүүлэхээр очихдоо:

    • Иргэний цахим үнэмлэх, хуулбарын хамт
    • Тодорхойлолт авах хүсэлтээ бичиж хандана.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах