Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг хянан шалгаж, зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллаж байна.

Тус хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн дарга Т.Энхмандах Галуут сумын 2021 оны татварын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт, орон нутагт Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг хянан шалгаж, зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллаж байна.

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах