Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Фото мэдээлэл

Баянхонгор аймгийн татварын хэлтсийн үйл ажиллагааны 2020-2021 оны фото мэдээллийг эмхтгэн хэвлүүлж олон нийтэд хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчлан ажиллаж байна.

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах