Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Цахимаар тайлагнаж, цагаа хэмнэе. Холбогдох вэб сайт: etax.mta.mn Татварын зөвлөгөө өгөх утас: 1800-1288

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд зааснаар татвар ногдуулах орлого олсон иргэн бүр 2022 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор Татварын албанд тайлангаа ирүүлэх үүрэгтэй. Төрийн албан хаагч Таны татварын тайлангийн мэдээлэл ХАСХОМ дээрх өөрийн орлогын мэдүүлэгтэй тохирч байх ёстойг анхаарна уу.
Цахимаар тайлагнаж, цагаа хэмнэе.
Холбогдох вэб сайт: etax.mta.mn
Татварын зөвлөгөө өгөх утас: 1800-1288
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах