Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Иргэн та ХХОАТТХуулийн дагуу албан татвар ногдох орлого олсон бол иргэний үүргээ биелүүлэн цахим татварын системд хандаж, хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гарган 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахимаар ирүүлээрэй.

Иргэн та ХХОАТТХуулийн дагуу албан татвар ногдох орлого олсон бол иргэний үүргээ биелүүлэн цахим татварын системд хандаж, хувь хүний орлогын албан татварын тайлан гарган 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор цахимаар ирүүлээрэй.
#Татварын_тайлан
#Таны_хариуцлага
#Цахимаар_үйлчлүүлж_халдвараас_сэргийлье
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах