Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Барилгын салбарынханд сургалт хийв.

Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг татвар төлөгчдөд зөвлөн туслах, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор татварын хяналт шалгалтаар нийтлэг илэрч байгаа зөрчил, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, мөн татварын хууль тогтоомжийн талаар сургалт, мэдээлэл зохион байгууллаа
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах