Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ЦАХИМ СУРГАЛТУУД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Жилийн эцсийн тайлан хүлээн авалт, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт, буцаан олголттой холбоотойг цахим сургалтуудыг Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтсээс хуваарийн дагуу зохион байгуулж ажиллалаа.  
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах