Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Баянхонгорчуудаа автомашинаа хонгор нутгийнхаа БНА, БНХ, БНР, БНН серийн дугаартай улсын дугаараар чимж төрөлх аймагтаа татвараа төлцгөөе.

Улаанбаатар хотын улсын дугаартай тээврийн хэрэгсэл, Баянхонгор аймгийн улсын дугаартай тээврийн хэрэгслийн албан татвар, хураамжийг харьцуулан харууллаа. Аймгйин БНА, БНХ, БНР, БНН серийн дугаартай тээврийн хэрэгслийн албан татвар, хураамж нь аймгийн замын санд төвлөрч орон нутгийн чанартай авто зам, замын байгууламжийг барих засварлах, арчлах, хамгаалах, тохижуулах арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулагдахаас гадна та тээврийн хэрэгслийн төрлөөсөө хамаарч 190,000.0 хүртэлх төгрөгийг хэмнээрэй.
Баянхонгорчуудаа автомашинаа хонгор нутгийнхаа БНА, БНХ, БНР, БНН серийн дугаартай улсын дугаараар чимж төрөлх аймагтаа татвараа төлцгөөе.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах