Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД⁉️

Татвар төлөгч та 2021 оны үнэ шилжилтийн тайлангаа энэ ондоо багтаан засварлан ирүүлэх боломжтой😀
Тайлангаа зөв илгээх зааврууд 👇👇👇
Үнэ шилжилт гэж юу вэ?
Үнэ шилжилтийн тайлан нөхөх заавар
Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахдаа бодит үнийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
Үнэ шилжилтийн тайлан гаргахдаа бодит үнийг хэрхэн тодорхойлох вэ?
Үнэ шилжилтийн жилийн ажил гүйлгээний тайлангийн /ҮШТ-01/ зарим мэдээллийг татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татах боломжтой болсон. Энэ тухай заавар хичээлтэй танилцана уу.
Харилцан хамааралтай этгээдийн талаарх ойлголт, хэрхэн тодорхойлох
Түгээмэл асуултад хариулах зөвлөмжүүд
Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан
Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан, сургалт, зөвлөгөө мэдээлэл
Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах