Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

#Тэрбум_мод_Байгалиа_бүтээе ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧИД НЭГДЭЖ БАЙНА.

#Тэрбум_мод_Байгалиа_бүтээе
ТЭРБУМ МОД ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНД БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАР ТӨЛӨГЧИД НЭГДЭЖ БАЙНА.
“ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДРҮҮД”-ийн хүрээнд Татварын хэлтэс болон Баянхонгор аймгийн 2022 оны “ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧ” аж ахуйн нэгж, байгууллага хамтран шинэ суурьшлын бүсийн ногоон байгууламжийн талбайд “ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ТӨГӨЛ” байгуулж шинээр 50 суулгац, өмнө тарьсан 136 модны услалт, арчилгааг хийж нийт 186 ширхэг мод тариад байна.
Энэхүү ажиллагаанд Баянхонгор аймгийн 2022 оны шилдэг татвар төлөгч дараах аж ахуйн нэгжүүд оролцлоо.
РМВ ХХК
Талын торх ХХК
Би Ай Эм Би ХХК
Рашаантхайрхан ХХК
НАЯНБУЛАГ ГАНГА ХХК
Татвар төлөгч аж ахуй нэгж иргэддээ баярлалаа.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах