Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

БӨМБӨГӨР, БУУЦАГААН СУМАНД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

🇲🇳🇲🇳🇲🇳 Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд тус хэлтсийн ажлын хэсэг 2023 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр Бөмбөгөр, Бууцагаан сумдад ажиллаж, сумын Засаг дарга болон ЗДТГ-ын дарга, санхүүгийн албаны бүрэлдэхүүн, багийн Засаг дарга нартай улс, орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, тасарч байгаа татварын төрлүүдийг биелүүлэх чиглэлээр уулзалт, ярилцлага зохион байгууллаа.
Энэ үеэр ажлын хэсгээс тухайн сумдад худалдаа, үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжийн удирдлага, нягтлан бодогч, татвар төлөгч иргэдэд Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, Татварын эрсдэлийн үнэлгээ, Татварын скоринг сэдвийн хүрээнд сургалт мэдээлэл өгч, сумдын татварын улсын байцаагчийн 2023 оны үйл ажиллагаанд зөвлөн туслах, явцын хяналт шалгалт зохион байгуулж байна.
Мөн тухайн сумдад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүнсний дэлгүүр, үйлчилгээний цэгүүдэд Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль, Онцгой албан татварын тэмдгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн хяналтыг хэрэгжүүлж байна.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах