Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АЖЛЫН ХЭСЭГ ТУС АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Татварын албаны үйл ажиллагааг сайжруулах, татварын өр, ногдлын дутууг хураах ажиллагааг эрчимжүүлэх замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг мэргэжил арга зүйгээр хангах Татварын ерөнхий газрын ажлын хэсэг 2023 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр хэлтэст ажиллаж байна.
Ажлын хэсгээс нийт албан хаагчдад харъяа нэгжийн 2023 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ, татварын удирдлагын нэгдсэн систем болон татварын албаны судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн систем, татвар хураалтын удирдлага, арга зүйн чиглэлээр сургалт зохион байгуулж, зөвлөгөө, мэдээлэл өглөө.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах