Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

#нэг_хувийн_татвар

Хэрэв таны нийт борлуулалтын орлого 50 сая төгрөгт хүрээгүй бол 2023 ондоо Хялбаршуулсан горим ашиглах хүсэлтээ өгөөд нэг хувиар татвараа төлж болно.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах