Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

“Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян” явагдаж байна

Жендэрийн үндэсний хорооноос жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд нэгдмэл зорилго, нэг уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян” явагдаж байна.
Энэ жил Монгол Улсын хувьд “Хүндлэл хамгийн тод гэрэл” уриан дор аяныг тэмдэглэж байгаа бөгөөд тус аянд “Баянхонгор аймгийн Татварын хэлтэс” нэгдэж байна.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах