Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Татварын цахим үйлчилгээг ашиглан Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.

Хөгжил дэвшил, сайн сайхан бүхний төлөө иргэн бүрийн оролцоо чухал бөгөөд өнөөдөр хийсэн зөв үйлдэл тань ирээдүйд ирэх мянга мянган боломжийн эхлэл юм.
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй хэн бүхэнд
“ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЭЭД ӨӨРЧИЛЬЕ”.
Татварын цахим үйлчилгээг ашиглан Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.
Авлигад үгүй гэж хэлье.
Авлигын эсрэг НЭГДЬЕ.
#Нэгдье
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах