Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Тус хэлтсийн албан хаагчид

Тус хэлтсийн албан хаагчид
замын цас цэвэрлэх хуваарь, зураглалын дагуу 5 дугаар бүсд замын цас цэвэрлэлээ.
Хотынхоо хөгжил цэцэглэлт, иргэдийн ая тухтай амьдрахад үргэлж хамт байдагт баярлалаа.👍👍
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах