Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

“Цахимд хамтдаа” аяныг зохион байгуулна. #Цахимд_хамтдаа

Монголын татварын албанаас татварын шинэчлэлийг танилцуулах, 2024 оноос мөрдөгдөж эхлэх татварын хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийг сурталчилан таниулах зорилгоор “Цахимд хамтдаа” аяныг зохион байгуулна.
#Цахимд_хамтдаа

Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах