Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

Татвар төлөгч та etax.mta.mn цахим татварын системд нэвтрэн Тайлан➡️Тайлан тушаах➡️Тайлангийн төлөв -ийг шалгаарай.

Татвар төлөгч та etax.mta.mn цахим татварын системд нэвтрэн Тайлан➡️Тайлан тушаах➡️Тайлангийн төлөв -ийг шалгаарай.
ХХОАТ-ын /Т-06 маягт/ илгээсэн тайлангаа шалган 30 дугаар мөрийн буцаан олгох дүн тооцоологдоогүй бол харьяа татварын албаруугаа холбогдож тайлангаа буцаалган засварлаж, илгээх боломжтой.
Илгээх
Жиргэх
Хуваалцах