Өнөөдөр

МОНГОЛЫН ТАТВАРЫН АЛБА

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Мэдээ, мэдээлэл

Мэдээ

Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сахын 19-ний өдрийн

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

Хэлтсийн нийт албан хаагчдын Үндэсний бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, орчин бий

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд тус хэлтсийн ажлын хэсэг 2023

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд тус хэлтсийн ажлын хэсэг 2023

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

Хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд тус хэлтсийн ажлын хэсэг 2023

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

Татварын албаны үйл ажиллагааг сайжруулах, татварын өр, ногдлын дутууг хураах

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

Баянхонгор аймгийн төвд 2023 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Дэлгэрэнгүй »
Мэдээ

“ДИЖИТАЛ БАЯНХОНГОР” НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГТ УРЬЖ БАЙНА Баянхонгор аймгийн Засаг даргын

Дэлгэрэнгүй »

ВИДЕО МЭДЭЭ

НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

ТООН СТАТИСТИК

0
ТАТВАР ТӨЛӨГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОО
0
НӨАТ СУУТГАН ТӨЛӨГЧ
0
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО
0
ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭН

ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧИД